Uitvaartverzorging de Jong

Een meer duurzame uitvaart in Amsterdam 020 - 676 13 37

Wade ( websites : Wikkelgoed,Koester,Uitvaartwade)


De wet schrijft voor dat een lichaam van een overledene geheel moet zijn omhuld. Hiervoor wordt veelal gekozen voor een kist. Vanuit milieu oogpunt is echter begraven zonder kist een duurzamer alternatief. Een lijkwade is een zachte omhulling van het lichaam die de plaats van een kist inneemt. Lijkwaden worden van verschillende materialen gemaakt, waaronder hennep, wol en biologisch linnen.


Hennep is een snelgroeiend gewas dat zonder bestrijdingsmiddelen kan worden verbouwd en dat erg weinig water nodig heeft. De plant kan meerdere malen per jaar worden geoogst. Linnen wordt –net als hennep- veel duurzamer verbouwd dan katoen. Ook wol is geschikt, maar dan moet het wel van schapen afkomstig zijn die op biologische wijze worden gehouden, omdat in de reguliere schapenhouderijen veel schadelijke middelen worden gebruikt om de schapen vrij van ongedierte te houden.

Katoen is een gewas dat erg veel water nodig heeft en aangezien katoen groeit in gebieden waar vaak een tekort aan goed drinkwater is, heeft de teelt van katoen een negatieve invloed op de omgeving. Daarnaast worden bij de verbouw van katoen veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook kinderarbeid wordt vaak gebruikt met slechte arbeidsomstandigheden.